MERKABA - camp de energie spirituala


Energiile discordante care ar putea intra în câmpurile de energie spirituală ale unei persoane îi diminuează acesteia conştientizarea. Chakrele multor persoane sunt înţepenite şi închise de cantităţi mari de energii discordante. Blocajul chakrelor se poate exprima printr-o închidere a minţii. O minte închisă respinge posibilitatea existenţei nivelelor dimensionale superioare ale Creaţiei. Când chakrele unei persoane sunt în mod regulat curăţate de energiile discordante, activându-se astfel centrii pranici de energie ai persoanei, atunci prana va putea curge lesne prin câmpurile de energie spirituală ale persoanei, producând o extindere a conştiinţei persoanei.

Doar atunci când prana se extinde în câmpurile de energie spirituală ale persoanei, realizând o sporire a acestora de nouă ori dimensiunile lor iniţiale, atunci acea persoană se va "înălţa". Ascensiunea sau Înălţarea reprezintă un fel de absolvenţă din realitatea celei de a treia dimensiuni, către realitatea paradisiacă a celei de a patra. Ascensiunea către 4D semnifică faptul că persoana a atins nivelul de conştientizare a unui Maestru Planetar Înălţat sau a unui Sfânt. Cu alte cuvinte, când va fi infuzat un număr suficient de mare de Sfere de Aur Divin în câmpurile de energie spirituală ale unei persoane, iar conştientizarea acesteia va fi sporit de nouă ori, persoana va deveni "iluminată".

Termenul de Iluminare se referă la Strălucirea de Aur ce poate emana din numărul imens de mare de sfere de aur care sunt conţinute în câmpurile de energie spirituală ale Maestrului Înălţat sau Sfântului - aşa cum acesta este descris în artă, toate reprezentările şi reproducerile de artă şi veche, pictură mai ales.

Toate formele de meditaţie şi/sau rugăciune vor infuza o cantitate suficientă de prana în câmpurile de energie spirituală ale unei persoane, în decursul mai multor vieţi sau întrupări, astfel încât aceasta să îşi poată, în ultimă instanţă, extinde nivelul de conştientizare pentru a accede la nivelul de realitatea al "Raiului" celei de a patra dimensiuni. Totuşi, expansiunile accelerate ale conştiinţei sunt acum posibile pentru acei oameni care practică meditaţia "rugăciunii neîntrerupte" a Tehnicilor Sacre Merkaba, aceasta ducând deja la o sumă de ascensiuni individuale. Aceste învăţături sacre curăţă chakrele, activează centrii energiei pranice, extinde conştientizarea, acesta fiind un proces minunat care îi dă unei persoane posibilitatea de a se înălţa dincolo de Paradisul/Raiul reprezentat de 4D, în una şi aceeaşi întrupare.

Tehnicile Sacre ale Merkaba activează câmpurile de energie spirituală ale unei persoane, ducându-le până la cele mai înalte nivele, care facilitează acesteia extinderea simultană a conştiinţei sale la mai multe nivele dimensionale ale Creaţiei. Merkaba este creată prin mişcarea, la viteze extrem de mari, a câmpurilor de energie spirituală care se mişcă în sens contrar unele faţă de celelalte. O dată activată, Merkaba individuală se va roti cca 30 - 36 de ore, pentru ca apoi energiile spirituale să se disipeze. Activarea Merkabei individuale zilnic va face ca persoana să se afle ca într-o rugăciune neîncetată, toată ziua şi toată noaptea, timp de 24 de ore şi 7 zile pe săptămână. Activarea Merkaba duce la o extindere a conştiinţei, care a infuzează o curgere constantă a pranei - sau Iubirii Necondiţionate a lui Dumnezeu - în conştiinţa individuală a persoane sau în câmpurile sale de energie spirituală, timp de 24 de ore pe zi. Activarea zilnică a 6 sau mai multe dintre Merkaba individuale prin Tehnicile Sacre Merkaba va ajuta la obţinerea, în această viaţă, a Ascensiunii Personale.


Niciun comentariu:

Un produs Blogger.