" Sufletele mantuite"


„Sufletele mântuite” sunt o dovadă a faptului că existenţa noastră spirituală este în permanentă dezvoltare. Esenţa omenirii constă în faptul, că oamenii, sufera întotdeauna  retururi sensibile, fie cauzate de sine (cum ar fi războiul, a daunelor aduse mediului înconjurător etc.), sau care provin din afară, cum ar fi dezastrele naturale.

Eforturile „sufletelor mântuite” raman deseori fără succes, pentru că au fost permanent ignorate de omenire. Un exemplu fascinant este Demokrit, care în anul 460 î.Hr. a descris funcţiile atomilor şi ale moleculelor. Abia cu începutul secolului al XIX-lea fizica nucleară a fost recunoscută ca cercetare ştiinţifică !

„Sufletele mântuite” sunt fiinţe umane la fel ca noi toţi, însă inspirate de o mare misiune, care într-adevăr poate fi realizată. Acestea vorbesc o limbă clară, uşor de înţeles şi în general nu au nimic în sine transfigurat, străin de lume. Formulează idei, care se pot pune în aplicare practic, de care se poate beneficia în întreaga lume. Binecuvântările lor sunt pur altruiste şi, prin urmare, de neînţeles pentru mulţi oameni.
Pentru exemplificare , numim doar cateva dintre   sufletele mantuite”intrupate de-a lungul timpului:

  -  926 i.H. Zarathustra (oamenii sunt liberi, ei au libera alegere între calea cea dreaptă + cea greşită)
 - 930 i.H. regele Solomon (a asigurat pacea în Israel prin crearea a 12 districte autoadministrate)
 - 624  i.H.  Thales (fondatorul filozofiei şi al ştiinţei moderne)

 - 587  i.H.  Pitagora (om de ştiinţă, întemeietorul pitagorismului)
-  563 i.H.  Gautama Siddharta (Buddha)
-  551 i.H.  Confucius (fondatorul atitudinii raţionale accentuate în China)

 -  549 i.H.  regele Darius (a reînnoit Imperiul Persan printr-o administraţie exemplară)
 -  469 i.H. Socrate (filozof, nu credea în zeii Atenei, ci în iubire – execuţie)
 -  465 i.H. Hipocrate din Chios (matematician si profesor de geometrie...)

- 427 i.H. Platon (recunoaşterea se poate realiza numai în cazul în care sufletul posedă cunoştinţe prenatale)
 -  407 i.H.  Hippokrates din Chios (astronom ...)
-  366 i.H. Zhuangzi (filozof chinez, a dezvoltat perspectivele asupra lumii, valabile pîna în zilele noastre)

 -  362 i.H. Euclid (matematician, a cuprins ştiinţa matematicii greceşti a vremurilor sale)
 -  356 i.H. Alexandru cel Mare (a constituit un imperiu înfloritor cu o administrare umană a celor învinşi)
 -  339 i.H. Dromichete (rege get, …)

 - 1433  Marsilio Ficino (filozof, a dovedit nemurirea sufletească în Theologia platonica)
 - 1632  Baruch (Benedict) Spinoza (filozof, fiinţa umană „om” este o parte a naturii)
 - 1875   Carl Gustav Jung (fondatorul psihologiei analitice)

- 1928  Humberto Maturana ( „Spiritul nu este un lucru, ci procesul de recunoaştere al vieţii”)
 - 1942  Steven Hawking (astrofizician, contestă existenţa unui “Dumnezeu” creator)

Simultan în întreaga lume în fiecare an, se nasc 99 „suflete mântuite”, cu capacitatea de acţiune în om şi prin om. Privind la ultimii 3.000 de ani, timp pe care îl putem documenta parţial, constatăm că au trăit aproximativ 300.000 de „suflete mântuite”. „ Sufletele mântuite” se află de la începutul lumii şi pînă în zilele noastre printre noi. Ele se află în toate domeniile de activitate omeneşti, ne arată, ne ajută, protestează, inventează şi luptă pentru o lume mai bună, în care celelalte suflete pot avea posibilităţi de dezvoltare mai bune.


R. von MuhldorferNiciun comentariu:

Un produs Blogger.