LĂCAŞURILE SECRETE DE SUB PIRAMIDE


Edgar Cayce: "De ce Egipt? Această ţară fusese aleasă... nu de Rege, ci de călăuza religioasă - ca fiind centrul activ al Forţelor Universale ale Naturii, ca şi cel al forţelor spirituale. Dacă examinăm reţelele liniilor de forţă la suprafaţa Pământului, cu o precizie matematică vom vedea că epicentrul acestora este foarte aproape de locul unde este amplasată Marea Piramidă." (Lectura 281-42)

"în timpul acela, când solul Atlantidei începuse să se disloce, sosise un val de oameni - sau, mai degrabă, "lucruri" - de pe continentul atlant. Era în vremea când Nilul - numit atunci Nole - se revărsa în ceea ce este acum Oceanul Atlantic, de partea Congo-ului." (Lectura 5748-6)

"Construcţia sa (a Marii Piramide) a durat o sută de ani... de la anul 10.490 la 10.390 înainte de intrarea Prinţului Păcii (Isus Christos) în Egipt." (Lectura 5748-6)

"Atlanţii au ajutat la crearea a ceea ce se numeşte Piramida, pe care sunt înregistrate toate evenimentele Pământului, de la începutul epocilor şi până la sosirea noii ordini mondiale." (Lectura 281-43)

"Această entitate atlanta făcea parte din Copiii Legii lui Unul, care a venit în Egipt în scopul păstrării arhivelor naţionale... El studia vechile documente şi pregătea construirea monumentului care trebuia să adăpostească arhivele atlante şi Casa Iniţierii, adică Marea Piramidă." (Lectura 2462-2)

"în cursul ultimelor finisări ale Piramidei Iniţierii, Hept-Supht a sigilat-o cu sigiliul... atlanţilor - ceea ce a făcut şi cu arhivele care vor fi descoperite într-o zi." (Lectura 378-16)

"Baza Sfinxului stă pe canale de drenaje; iar în colţul care se află în faţa Gizeh-ului, se pot găsi textele care vor explica felul în care a fost făcută această construcţie." (Lectura 195-14)

"Entitatea Ax-Ten-Tna a fost primul conservator al acestor arhive (atlante), el le-a pus la păstrare în săli care n-au fost găsite încă. Ele sunt Ia jumătatea drumului dintre Sfinx şi Piramida Arhivelor - aceasta nefiind încă dezgropată nici ea." (Lectura 1486-1)

"Entitatea ar trebui să facă săpături în trei locuri unde au fost păstrate aceste arhive: unul, pe solul atlant care s-a scufundat şi va ieşi din nou la suprafaţă în curând. Altul în Egipt, într-o ascunzătoare plină de documente, care merge de la Sfinx la Sala Arhivelor. Altul, în Yucatan, într-un templu." (Lectura 2012-1)

"Sala zidită care conţine arhivele este într-un alt loc, nu în această piramidă. Această sală conţine Arhivele Adantidei, de la începuturile timpurilor, când Spiritul s-a întrupat şi a început să coboare pe acest Pământ, dezvoltarea popoarelor în cursul şederii lor pe acest continent, primele distrugeri, schimbările care au survenit... De asemenea, istoria tuturor naţiunilor Pământului... Istoria distrugerii finale a Atlantidei şi construcţia Piramidei Iniţierii... ca şi profeţiile privind data, perioada când vor fi din nou deschise aceste arhive, ce povestesc catastrofa Atlantidei... şi nu se va putea intra în camerele racordate la Sfinx - începând de la laba sa dreaptă -, decât atunci când se va fi împlinit timpul şi când se vor fi produs mari schimbări în experienţa Omului pe Pământ." (Lectura 378-16)

"Aceste Arhive vor fi redescoperite în acelaşi timp ca şi clădirile unde sunt păstrate arhivele... o cameră sau, mai degrabă, un culoar pleacă din laba dreaptă a Sfinxului, până la această intrare a Sălii Arhivelor sau Mormântul Arhivelor. Dar nu se poate intra acolo fără înţelegerea acestor mistere. Căci cei care au fost lăsaţi ca păzitori, nu vor permite trecerea mai înainte de împlinirea perioadei de regenerare... a oamenilor într-o nouă rasă." (Lectura 5748-6)

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.